Head suvepuhkust!

Viljandi Spordikoolis lõppes õppetöö 31. mail. Suvel toimuvad treeningud võistlustel osalevatele õpilastele eriplaanide järgi ja suvelaagrites. Uute õpilaste vastuvõtt ja õppetöö tunniplaanide järgi algab 1. septembril 2015. Täpsema info uute õpilaste vastuvõtmiseks avaldame kodulehel ja ajalehes Sakala pärast 20. augustit.