Spordikoolist lahkumine

Viljandi Spordikoolist lahkumiseks on vaja esitada

avaldus (avalduse blanketi siit, võib saata vabas

vormis avalduse spordikool@viljandi.ee või

täita spordikooli kontoris kohapeal). Avaldus

tuleb esitada jooksva kuu viimaseks

päevaks, et ei tuleks arvet uue kuu eest!

 

Kui on soov vahetada osakonda, siis osakonna vahetuse avalduse leiab siit