11.02.21

Viljandi Linnavalitsus otsustas pikendada kehtivaid piiranguid huvitegevuse jätkumiseks alates 8. veebruarist

 

 1. Pikendada 11.01.21 otsuses märgitud linna asutuste koroonaolukorra töökorralduse perioodi  kuni 15.02.2021
 2. Töökorralduse piirangute periood pikeneb automaatselt nädala kaupa kui nakatumise tase on tõusus või stabiliseerunud.
 3. Haridus- ja kultuuriametil hinnata pidevalt olukorda ning anda linnavalitsusele infot koroonaolukorra muutuste kohta jooksvalt, aga mitte harvemini kui kord nädalas hiljemalt reedeks.

 

  1. Pikendada 11.01.21 otsuses märgitud linna asutuste koroonaolukorra töökorralduse perioodi  kuni 15.02.2021 

  1. Töökorralduse piirangute periood pikeneb automaatselt nädala kaupa kui nakatumise tase on tõusus või stabiliseerunud. 

  1. Haridus- ja kultuuriametil hinnata pidevalt olukorda ning anda linnavalitsusele infot koroonaolukorra muutuste kohta jooksvalt, aga mitte harvemini kui kord nädalas hiljemalt reedeks. 

  1. Pikendada 11.01.21 otsuses märgitud linna asutuste koroonaolukorra töökorralduse perioodi  kuni 15.02.2021 

  1. Töökorralduse piirangute periood pikeneb automaatselt nädala kaupa kui nakatumise tase on tõusus või stabiliseerunud. 

  1. Haridus- ja kultuuriametil hinnata pidevalt olukorda ning anda linnavalitsusele infot koroonaolukorra muutuste kohta jooksvalt, aga mitte harvemini kui kord nädalas hiljemalt reedeks. 

Valitsuse korralduse järgi on alates 11. jaanuarist taastatud kontaktõpe nii üldhariduskoolides kui ka huvitegevuses. Huvikoolidel on lubatud siseruumides viia läbi õppetööd kuni 10 õpilase ja 1 juhendajaga gruppides.

Viljandi linnavalitsuse otsuse järgi pole aga lubatud huvitegevus koolieelsetes lasteasutustes ja lasteaiaealiste lastega. Samuti pole huvikoolidel, Sakala keskusel, Spordikeskusel ja raamatukogul lubatud anda ruume täiskasvanute grupiviisilise huvitegevuse läbiviimiseks. Spordikeskuses on erandiks meistriliiga ja esiliiga võistkonnad. Lubatud on Spordikeskuse ruume kasutada ka täiskasvanute individuaaltegevusteks kuni 50% täituvuse ulatuses. Lubatud Täiskasvanute grupiviisilise huvitegevuse piirang on ajutine ja tuleneb haiguse levikust just täiskasvanute seas. Ühtlasi soovib linnavalitus ära oodata aastavahetuse kokkusaamiste mõju haiguse levikule enne piirangute leevendamist.

Viljandi Avatud Noortetoa ruumides on tegevus lubatud maksimaalselt 22 inimesega, sealhulgas 2 noorsootöötajat. Noortekeskuse ruumides saab tegevustest osa võtta vaid etteregistreerimisega.

Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie paneb südamele järgida endiselt ettevaatusabinõusid. „Oleme koolide ja asutuste juhtidega suhelnud ning saanud kinnitust, et meil on olemas varasemaga võrreldes oluliselt suurem valmisolek korraldada tegevust teatud piirangutega ning võime operatiivsemalt reageerida juhtumite tekkel," ütles Raie. Ta lisas, et koolijuhtide poolt on ka kinnitus ettevaatusabinõude kasutusest ja piisavast ressursist, kuid peavastutus ettevaatusabinõude järgmisest on eelkõige igal inimesel endal.

Otsuse tegemisel on arvestatud Vabariigi valitsuse 08.01.21 otsust haridus-, huviharidus-, noorsootöö ja spordikorralduse kohta, Viljandis käesolevaks hetkeks kujunenud koroonaleviku olukorda, Terviseameti seisukohti ning üldhariduskoolide, huvikoolide ja teiste asutuste juhtidega peetud konsultatsioone.

Õppetasu maksmisest alates jaanuarist 2021.a.
Alates jaanuarist saadetakse õppetasu arve järgmise kuu alguses. Lisatud Linnavolikogu määrus.

 

Spordikooli treeningud siseruumides peatatud alates reedest 20.11.2020

Vastavalt tekkinud olukorrale Viljandi linna koolides ja nakatumise kasvule just huvitegevuse kaudu on Linnavalitsuse ja Terviseameti otsusega Viljandi Spordikoolis ja kõigis huvikoolides, peatatud treeningud siseruumides alates reedest, 20.novembrist 2020. Vastavad juhised treeningute, harjutuste ja plaanide kohta saadab iga ala treener oma treeningrühmale.
Hoiame ennast ja teisi enda ümber, oleme mõistvad, nii saame kriisiolukorrast üle ja nautida saabuvat Jõuluaega!

 

15.05.20

Spordikooli treeningud spordihoones alates 18.maist

Vastavalt Vabariigi valitsuse leevendustele saab alustada sisetreeninguid alates 15.05. Juhend sporditegevuse jätkamiseks siseruumides avaneb siin

Alates esmaspäevast, 18.05 avatud spordihoone spordikooli õpilaste treeninguteks kella 12.00 - 19.00-ni. Treeningutele lubatakse kinnitatud tundide alusel.

KODUKORD SPORDIHOONES ALATES 18.05!

Lapsed tulevad treeningule treeningriietes, riietusruumid jäävad veel 2 nädalaks suletuks. Avatud on avalikud WC-d fuajees.

Treeningsaalidesse liiguvad õpilased: uus saal vasak väljak, ülevalt tribüünide kaudu vasakust trepist, uue saali keskmine osa, alt keldri kaudu, uus saal parem väljak, ülevalt tribüünidelt parema trepi kaudu. Grupi suurus võib olla kuni 10! Treeningutele pealtvaatajaid ei ole lubatud.

Peale treeningut liiguvad kõik sama teed spordihoonest välja, koguneda fuajees ka väiksematesse gruppidesse ei ole lubatud. Jälgime 2+2 reeglit!

Treener teatab administraatorile treeningul osalevate õpilaste arvu! Stuudiumisse peab märkima iga treeningu kohta kõik lapsed, kes osalevad treeninul! (Vajalik tuvastamiseks, kui tekib nakatumine grupis.)

Kõigile treeneritele on jagatud desoained, mida saate kasutada peale treeningut vahendite desinfitseerimiseks! Fuajees on olemas käte desovahend!

 

Piirangute leevendamine välitreeninguteks.

Viljandi spordikoolis taastuvad osaliselt treeningud alates 4.maist.

Viljandi spordikooli välitreenigutel järgitakse kinnitatud piiranguid vastavalt korraldusele.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020.a korralduse nr 77„Eriolukorra meetmete rakendamine" muutmisega 28.04.2020.a.

3.1. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti õuestoimuvate spordi-ja liikumisürituste kohta, kui osalejaid on rühmas maksimaalselt kümme ja järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid ning spordi-ja liikumisürituse korraldaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Treeningutel järgitakse 2+2 piiranguid. Riietusruume ei kasutata, lapsed tulevad treeningule treeningriietuses ja vahetavad särgi peale treeningut, pesevad kodus!

Treeninguid alustatakse vanemate õpilaste treeningrühmadega ja lastevanemate nõusolekul. Kõigile treeneritele on jagatud oma desinfitseerimisvahendi pudelid, mida täidetakse vastavalt vajadusele, et tagada vahendite desinfitseerimine.

Iga treener informeerib õpilasi ja kooskõlastab treeningute alguse. Loa treeninguteks annab Viljandi Kriisikomisjon vastavalt spordikooli poolt esitatud taotlusele, kuhu märgitakse treeningu koht ja treeningute ajad.

 

 

VILJANDI SPORDIKOOLI ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE ALATES 16.03.2020

Viljandi spordikoolis ei toimu tavapärast õppetööd alates 16.03.2020 seoses Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorraga ja Viljandi linnavalitsuse otsusega sulgeda kõik spordisaalid kuni eriolukorra lõpuni! Distantsõpe jätkub haridusministeeriumi otsusel vähemalt 15. maini.

Treenerid annavad Stuudiumi kaudu oma ala treeningrühmadele teada distantsõppe treeningplaanid, harjutused ja juhised. Need on mõeldud toas või üksi/pereliikmetega õues harjutamiseks järgides vastavaid nõudeid ja hoides vahet teiste inimestega vähemalt paar meetrit. Rühmatreeningud õues ja sees ning individuaalsed kontakttunnid treeneriga on keelatud kuni eriolukorra lõpuni!

Oleme mõistvad ja hoolivad nii enda kui teiste suhtes! 

Lisame värsket infot nii kodulehele, Stuudiumisse kui ka Facebooki lehele!

KASULIKUD LINGID:

https://www.valitsus.ee/et/eriolukord#KKK

https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

https://www.viljandi.ee/

15.01.20
27.01.20

Viljandi Spordikool valib traditsiooniliselt spordialade parimaid noorsportlasi, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi võistlustel, pühendunud treeningutele ja on eeskujuks treeningkaaslastele

Spordikooli 2019.a. alade parimad

AERUTAMINE
SIIM LAAS    tr. Peeter Becker
ILUÕIMLEMINE
KREETE KALININ    tr. Kersti Peterson
RÜHMVÕIMLEMINE
KELIIS LILLEMETS tr. Maarja Jaanovitš/Kersti Peterson
JUDO
LAURA SILDE tr. Viljar Kannel
KERGEJÕUSTIK
KELLY HEINPÕLD     tr. Tiit Aru/Priit Sihver
MARTEN ROASTO     tr. Leho Estorn/Priit Sihver
KORVPALL
RIHARD VAHTER    tr. Rauno Tamm
KÄSIPALL
MIHKEL LÕPP  tr. Marko Koks
LAUATENNIS
GREGOR KULL  ja MARIANNE PEDAK 
tr. Kert Villems

LASKMINE
JOOSEP ANIMÄGI  ja  ANDRA SOOPA 
tr. Kairi Heinsoo

MAADLUS
RENE TALTS  tr. Rain Aleksandrov
SUUSATAMINE
ANETTE PELTSER     tr. Jaan Kallak
SÕUDMINE
LEO MUISTE   tr. Ruth Vaar
VIBU
PATRICK JÄRVE ja HANNA ALICE HAAVAPUU 
tr. Aune Varik

VÕRKPALL
KELLY METSAMÄRT tr. Merle Keerutaja
MARTIN OKS tr. Tauno Lipp

Viljandi Spordikool 70 4/4

Käsipall, võimlemine, maadlus 

Viljandi Spordikool 70 3/4

Vibulaskmine, suusatamine, lauatennis

Viljandi Spordikool 70 2/4

Kergejõustik, judo, aerutamine

Viljandi Spordikool 70 1/4

Korvpall, laskmine, sõudmine, võrkpall