3.06.21

 

Viljandi spordikoooli lõpetajad 2021 aastal, 73. lend

Lõpuaktus toimub 14.juunil algusega kell 18.00 Viljandi spordihoones

Alates 31. maist on sisetingimustes treenimine lubatud kuni 200 inimesele ja alates 14. juunist kuni 600 inimesele, läbivalt tuleb arvestada hajutatuse ja kuni 50-protsendilise ruumitäitumuse nõudega.

Alates 31. maist tohib välitingimustes üritustest osa võtta kuni 250 inimest ja 14. juunist maksimaalselt 1000 inimest.

Alates 17. maist tohib välitingimustes treeningõpet viia läbi kuni 25-liikmelises grupis (kaasa arvatud treener). Maksimaalselt tohib tegevustest osa võtta kuni kümme gruppi, kes omavahel kokku ei puutu ehk kokku 250 inimest.

Siseruumides jätkuvad praegused piirangud.

 • Keelatud on grupitegevused ning individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist.

 • Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.

 • Osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Alates 31. maist on siseruumides lubatud tegevused kuni 10-liikmelises grupis.

 • Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.

 • Ühes ruumis tohib tegevusi läbi viia kuni 10 gruppi, kes omavahel kokku ei puutu, ehk kokku kuni 100 inimest.

 • Osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Kõiki tegevusi läbi viies tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Täpsemad juhised 31.maist kehtivate piirangute kohta kinnitab Kultuuriministeerium 28.mail.

Grupipiirangud ei kehti:

 • koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;

 • koolieelse lasteasutuse sama rühma lastele ja õppuritele, kes õpivad samas klassis, rühmas või kursusel;

 • professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike sportmängude esi- ja meistriliiga sportlastele.

 

 

Alates 26. aprillist on välitingimustes treeningud lubatud järgmistel tingimustel:

 • Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas treener.

 • Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

 

Alates 3. maist tohib siseruumides treeninguid läbi viia järgmistel tingimustel:

 • Järgida 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (treener ja õpilane), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi.

 • Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.

 • Ruumi täituvus võib olla kuni 25%

 • Osalejad peavad kandma maske treeningsaalini. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole võimalik.

Samuti ei laiene piirang koondise liikmetele ja kandidaatidele, meistri- ja esiliiga sportlastele.

Linnavalitsuse otsuse kohaselt eelkooliealiste ja lasteaiarühmade treeninguid maikuus toimu.

 

11.03-12.04.2021 kehtestatud piirangute ajal spordikooli õppetasu ei arvestata, kuna piirangud ei võimalda korraldada planeeritud treeninguid gruppides.
Kehtiv kord kehtib spordikooli kõigi alade kohta.
Treeningud viiakse läbi juunis, mille eest arvestatakse õppetasu.
Otsus on kooskõlastatud Linnavalitsuse Haridusametiga.

 

Spordikool parimad õpilased 2020

AERUTAMINE

Robin Aasa

ILUVÕIMLEMINE

Kiara Oja  

JUDO  

Rainer Õnne    

Ketlin Semjonov

KERGEJÕUSTIK

Kelly Heinpõld

Marten Roasto

KÄSIPALL

Oliver Ruut

LASKMINE

Marja Kirss

LAUATENNIS

Henri Türk

Elis Türk

MAADLUS

Janar Lips

SUUSATAMINE

Anette Peltser

Ak. SÕUDMINE

Helene Dimitrijev

Ak. SÕUDMINE

Leo Muiste

VIBU

Patrick Järve

sportvibu

Hanna Alice Haavapuu

sportvibu

Sten Sihver 

plokkvibu

Keira Allegra Eliise Tenno

plokkvibu

VÕRKPALL

Maren Mõrd

Rasmus Enders 

 

Lapsevanematele arvete saatmisest Bill.me keskkonda

Alates 15. märtsist alustab Viljandi Linnavalitsus lasteaedade ja huvikoolide arvete saatmist Bill.me tasuta iseteeninduskeskkonda. Bill.me keskkond on andmekaitse seisukohalt turvalisem, samuti kajastub seal erinevalt e-postist arve tasumise info (eelmise tööpäeva seisuga). Kõigil, kes soovivad saada Viljandi linnalt arveid ühte kohta ning omada neist ja tasumistest mugavalt ülevaadet ning saada tasumata arvete kohta meeldetuletusi, on võimalik Bill.me keskkond kasutusele võtta.

Bill.me keskkond võimaldab:

● saada igakuised arved ühte kohta (arved ei kao ja ei lähe rämpsposti),

● saada igapäevane ülevaade tasutud ja tasumata arvetest (eelmise tööpäeva seisuga),

● vaadata arvete arhiivi (platvorm säilitab kõiki eelnevaid arveid),

● maksta arveid ühe klõpsuga (võimalus mugavusteenuseks kasutades maksekaarti),

● maksta arveid automaatmaksega (võimalus täpse summaga automaatmakseks),

● edastada teavitusi ja vahetada infot (aktuaalne informatsioon isiklikul töölaual),

● lisada arvete vaatamiseks ja tasumiseks volitatud isikuid (nt teise lapsevanema).

Järgmise nädala algusel saadame igale seni arveid saanud lapsevanemale e-mailile unikaalse lingi kasutajakonto registreerimiseks ja esmaseks kinnitamiseks Smart-ID abil. Samas kirjas saab olema ka Smart-ID loomise link – seda saate identifitseerimiseks ja kinnitamiseks mugavalt kasutada mujalgi).

Bill.me keskkonnast leiate seejärel Teile märtsikuu algusel juba saadetud arve(d). Märtsis ehk juurutusperioodil näete keskkonnaga tuvumiseks ja harjutamiseks seega bill.me-s neid arved, mida juba kuu algusel e-kirjaga saite. Kui arve(d) on tasutud enne 13. märtsi, siis on arve bill.me keskkonnas arhiivis ja arve juures näha tasumise kuupäev, kui arve on tasumata või tasutud 15. märtsil, siis esilehel. Tasumise info uueneb igaks hommikuks.

Aprilli algusel saadame esmalt kõik arved Teile Bill.me kaudu ja siis vajadusel järgi e-kirjaga. E-kirjaga saavad arve kindlasti vähemalt need lapsevanemad, kes Bill.me keskkonda kontot teinud ei ole.

 • Kõigil säilib võimalus tasuda arve ise internetipangas nagu seni.
 • Kõigil säilib võimalus tasuda arvet e-arve püsimaksekorraldusega (juhul, kui vastav leping on pangas tehtud või tehakse).
 • Bill.me keskkonnas arvete saamine, vaatamine ja arhiveerimine on tasuta. Keskkond on eestikeelne, saab valida ka teisi keeli (nt vene või inglise).
 • Arve laekumise järel saate alati e-kirja, et olete Viljandi Linnavalitsuselt saanud arve. Kirjas sisalduvalt otselingilt saate kohe või hiljem keskkonna avada ning arvet vaadata.
 • Tekib võimalus soovi korral tasuda arve otse Bill.me keskkonnas (see on mugavusvõimalus, mitte kohustus). Sisestades Bill.me keskkonda maksekaardi andmed ja tasudes selle kaardiga, on teenustasu 2% makse summast.
 • Keskonna kõik võimalused ja eelised on kättesaadavad ka Androidis, HUAWEI AppGallery-s ja iOS-is Bill.me mobiilirakenduses (saate seadmesse äpi laadida).
 • Kui Te ei soovi mingil juhul Bill.me keskkonda kasutusele võtta ja soovite arveid edasi saada otse e-posti, siis on parim viis anda Bill.me kontaktidele teada, et Te ei soovi keskkonda kasutada – ja kohe peale seda seadistame Teie arvete saatmise viisiks e-posti.
 • Kui Te jätate Bill.me saadetud teavitused tähelepanuta ja omale kasutajakontot ei loo, siis kahe kuu pärast kustutatakse Teid teavituste listist ja saate arveid ainult e-kirjaga.
 • Kui hiljem tekib siiski soov liituda, piisab soovi teadaandmisest Bill.me kontaktidele.

Täiendava informatsiooni saamiseks palume pöörduda Bill.me poole (info.ee@bill.me, 511 2552) või Viljandi Linnavalitsuse rahandusameti poole (marika.aaso@viljandi.ee, 501 9166).

 

Viljandi Linnavalitsus otsustas pikendada kehtivaid piiranguid huvitegevuse jätkumiseks alates 8. veebruarist

 1. Pikendada 11.01.21 otsuses märgitud linna asutuste koroonaolukorra töökorralduse perioodi  kuni 15.02.2021

 2. Töökorralduse piirangute periood pikeneb automaatselt nädala kaupa kui nakatumise tase on tõusus või stabiliseerunud.

 3. Haridus- ja kultuuriametil hinnata pidevalt olukorda ning anda linnavalitsusele infot koroonaolukorra muutuste kohta jooksvalt, aga mitte harvemini kui kord nädalas hiljemalt reedeks.

 

  1. Pikendada 11.01.21 otsuses märgitud linna asutuste koroonaolukorra töökorralduse perioodi  kuni 15.02.2021 

  1. Töökorralduse piirangute periood pikeneb automaatselt nädala kaupa kui nakatumise tase on tõusus või stabiliseerunud. 

  1. Haridus- ja kultuuriametil hinnata pidevalt olukorda ning anda linnavalitsusele infot koroonaolukorra muutuste kohta jooksvalt, aga mitte harvemini kui kord nädalas hiljemalt reedeks. 

  1. Pikendada 11.01.21 otsuses märgitud linna asutuste koroonaolukorra töökorralduse perioodi  kuni 15.02.2021 

  1. Töökorralduse piirangute periood pikeneb automaatselt nädala kaupa kui nakatumise tase on tõusus või stabiliseerunud. 

  1. Haridus- ja kultuuriametil hinnata pidevalt olukorda ning anda linnavalitsusele infot koroonaolukorra muutuste kohta jooksvalt, aga mitte harvemini kui kord nädalas hiljemalt reedeks. 

Valitsuse korralduse järgi on alates 11. jaanuarist taastatud kontaktõpe nii üldhariduskoolides kui ka huvitegevuses. Huvikoolidel on lubatud siseruumides viia läbi õppetööd kuni 10 õpilase ja 1 juhendajaga gruppides.

Viljandi linnavalitsuse otsuse järgi pole aga lubatud huvitegevus koolieelsetes lasteasutustes ja lasteaiaealiste lastega. Samuti pole huvikoolidel, Sakala keskusel, Spordikeskusel ja raamatukogul lubatud anda ruume täiskasvanute grupiviisilise huvitegevuse läbiviimiseks. Spordikeskuses on erandiks meistriliiga ja esiliiga võistkonnad. Lubatud on Spordikeskuse ruume kasutada ka täiskasvanute individuaaltegevusteks kuni 50% täituvuse ulatuses. Lubatud Täiskasvanute grupiviisilise huvitegevuse piirang on ajutine ja tuleneb haiguse levikust just täiskasvanute seas. Ühtlasi soovib linnavalitus ära oodata aastavahetuse kokkusaamiste mõju haiguse levikule enne piirangute leevendamist.

Viljandi Avatud Noortetoa ruumides on tegevus lubatud maksimaalselt 22 inimesega, sealhulgas 2 noorsootöötajat. Noortekeskuse ruumides saab tegevustest osa võtta vaid etteregistreerimisega.

Viljandi linnavalitsuse haridus- ja kultuuriameti juhataja Jaak Raie paneb südamele järgida endiselt ettevaatusabinõusid. „Oleme koolide ja asutuste juhtidega suhelnud ning saanud kinnitust, et meil on olemas varasemaga võrreldes oluliselt suurem valmisolek korraldada tegevust teatud piirangutega ning võime operatiivsemalt reageerida juhtumite tekkel," ütles Raie. Ta lisas, et koolijuhtide poolt on ka kinnitus ettevaatusabinõude kasutusest ja piisavast ressursist, kuid peavastutus ettevaatusabinõude järgmisest on eelkõige igal inimesel endal.

Otsuse tegemisel on arvestatud Vabariigi valitsuse 08.01.21 otsust haridus-, huviharidus-, noorsootöö ja spordikorralduse kohta, Viljandis käesolevaks hetkeks kujunenud koroonaleviku olukorda, Terviseameti seisukohti ning üldhariduskoolide, huvikoolide ja teiste asutuste juhtidega peetud konsultatsioone.

Õppetasu maksmisest alates jaanuarist 2021.a.
Alates jaanuarist saadetakse õppetasu arve järgmise kuu alguses. Lisatud Linnavolikogu määrus.

 

Spordikooli treeningud siseruumides peatatud alates reedest 20.11.2020

Vastavalt tekkinud olukorrale Viljandi linna koolides ja nakatumise kasvule just huvitegevuse kaudu on Linnavalitsuse ja Terviseameti otsusega Viljandi Spordikoolis ja kõigis huvikoolides, peatatud treeningud siseruumides alates reedest, 20.novembrist 2020. Vastavad juhised treeningute, harjutuste ja plaanide kohta saadab iga ala treener oma treeningrühmale.
Hoiame ennast ja teisi enda ümber, oleme mõistvad, nii saame kriisiolukorrast üle ja nautida saabuvat Jõuluaega!

 

15.05.20

Spordikooli treeningud spordihoones alates 18.maist

Vastavalt Vabariigi valitsuse leevendustele saab alustada sisetreeninguid alates 15.05. Juhend sporditegevuse jätkamiseks siseruumides avaneb siin

Alates esmaspäevast, 18.05 avatud spordihoone spordikooli õpilaste treeninguteks kella 12.00 - 19.00-ni. Treeningutele lubatakse kinnitatud tundide alusel.

KODUKORD SPORDIHOONES ALATES 18.05!

Lapsed tulevad treeningule treeningriietes, riietusruumid jäävad veel 2 nädalaks suletuks. Avatud on avalikud WC-d fuajees.

Treeningsaalidesse liiguvad õpilased: uus saal vasak väljak, ülevalt tribüünide kaudu vasakust trepist, uue saali keskmine osa, alt keldri kaudu, uus saal parem väljak, ülevalt tribüünidelt parema trepi kaudu. Grupi suurus võib olla kuni 10! Treeningutele pealtvaatajaid ei ole lubatud.

Peale treeningut liiguvad kõik sama teed spordihoonest välja, koguneda fuajees ka väiksematesse gruppidesse ei ole lubatud. Jälgime 2+2 reeglit!

Treener teatab administraatorile treeningul osalevate õpilaste arvu! Stuudiumisse peab märkima iga treeningu kohta kõik lapsed, kes osalevad treeninul! (Vajalik tuvastamiseks, kui tekib nakatumine grupis.)

Kõigile treeneritele on jagatud desoained, mida saate kasutada peale treeningut vahendite desinfitseerimiseks! Fuajees on olemas käte desovahend!

 

Piirangute leevendamine välitreeninguteks.

Viljandi spordikoolis taastuvad osaliselt treeningud alates 4.maist.

Viljandi spordikooli välitreenigutel järgitakse kinnitatud piiranguid vastavalt korraldusele.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. märtsi 2020.a korralduse nr 77„Eriolukorra meetmete rakendamine" muutmisega 28.04.2020.a.

3.1. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti õuestoimuvate spordi-ja liikumisürituste kohta, kui osalejaid on rühmas maksimaalselt kümme ja järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid ning spordi-ja liikumisürituse korraldaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu.

Treeningutel järgitakse 2+2 piiranguid. Riietusruume ei kasutata, lapsed tulevad treeningule treeningriietuses ja vahetavad särgi peale treeningut, pesevad kodus!

Treeninguid alustatakse vanemate õpilaste treeningrühmadega ja lastevanemate nõusolekul. Kõigile treeneritele on jagatud oma desinfitseerimisvahendi pudelid, mida täidetakse vastavalt vajadusele, et tagada vahendite desinfitseerimine.

Iga treener informeerib õpilasi ja kooskõlastab treeningute alguse. Loa treeninguteks annab Viljandi Kriisikomisjon vastavalt spordikooli poolt esitatud taotlusele, kuhu märgitakse treeningu koht ja treeningute ajad.

 

 

VILJANDI SPORDIKOOLI ÕPPETÖÖ KORRALDAMINE ALATES 16.03.2020

Viljandi spordikoolis ei toimu tavapärast õppetööd alates 16.03.2020 seoses Vabariigi Valitsuse väljakuulutatud eriolukorraga ja Viljandi linnavalitsuse otsusega sulgeda kõik spordisaalid kuni eriolukorra lõpuni! Distantsõpe jätkub haridusministeeriumi otsusel vähemalt 15. maini.

Treenerid annavad Stuudiumi kaudu oma ala treeningrühmadele teada distantsõppe treeningplaanid, harjutused ja juhised. Need on mõeldud toas või üksi/pereliikmetega õues harjutamiseks järgides vastavaid nõudeid ja hoides vahet teiste inimestega vähemalt paar meetrit. Rühmatreeningud õues ja sees ning individuaalsed kontakttunnid treeneriga on keelatud kuni eriolukorra lõpuni!

Oleme mõistvad ja hoolivad nii enda kui teiste suhtes! 

Lisame värsket infot nii kodulehele, Stuudiumisse kui ka Facebooki lehele!

KASULIKUD LINGID:

https://www.valitsus.ee/et/eriolukord#KKK

https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele

https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus

https://www.viljandi.ee/

15.01.20
27.01.20

Viljandi Spordikool valib traditsiooniliselt spordialade parimaid noorsportlasi, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi võistlustel, pühendunud treeningutele ja on eeskujuks treeningkaaslastele

Spordikooli 2019.a. alade parimad

AERUTAMINE
SIIM LAAS    tr. Peeter Becker
ILUÕIMLEMINE
KREETE KALININ    tr. Kersti Peterson
RÜHMVÕIMLEMINE
KELIIS LILLEMETS tr. Maarja Jaanovitš/Kersti Peterson
JUDO
LAURA SILDE tr. Viljar Kannel
KERGEJÕUSTIK
KELLY HEINPÕLD     tr. Tiit Aru/Priit Sihver
MARTEN ROASTO     tr. Leho Estorn/Priit Sihver
KORVPALL
RIHARD VAHTER    tr. Rauno Tamm
KÄSIPALL
MIHKEL LÕPP  tr. Marko Koks
LAUATENNIS
GREGOR KULL  ja MARIANNE PEDAK 
tr. Kert Villems

LASKMINE
JOOSEP ANIMÄGI  ja  ANDRA SOOPA 
tr. Kairi Heinsoo

MAADLUS
RENE TALTS  tr. Rain Aleksandrov
SUUSATAMINE
ANETTE PELTSER     tr. Jaan Kallak
SÕUDMINE
LEO MUISTE   tr. Ruth Vaar
VIBU
PATRICK JÄRVE ja HANNA ALICE HAAVAPUU 
tr. Aune Varik

VÕRKPALL
KELLY METSAMÄRT tr. Merle Keerutaja
MARTIN OKS tr. Tauno Lipp

Viljandi Spordikool 70 4/4

Käsipall, võimlemine, maadlus 

Viljandi Spordikool 70 3/4

Vibulaskmine, suusatamine, lauatennis

Viljandi Spordikool 70 2/4

Kergejõustik, judo, aerutamine

Viljandi Spordikool 70 1/4

Korvpall, laskmine, sõudmine, võrkpall