8.09.22

Viljandi Spordikool võtab uusi õpilasi vastu 2022/2023.õ.-a. järgmistele erialadele:

AERUTAMINE Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

ILU- ja RÜHMVÕIMLEMINE Tüdrukud alates 6. eluuastast

JUDO Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

KERGEJÕUSTIK Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

KORVPALL Poisid alates 6. eluaastast

KÄSIPALL Poisid alates 6. eluaastast

LAUATENNIS Tüdrukud ja poisid alates 6. eluaastast

MAADLUS  Tüdrukud ja poisid alates 6. eluaastast

SUUSATAMINE  Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

AKADEEMILINE SÕUDMINE  Tüdrukud ja poisid alates 8. eluaastast

VIBU  Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

VÕRKPALL  Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

ALGETTEVAMISTUS (pallimängud, liikumismängud, akrobaatika) Poisid vanuses 5-8 a.

Uusi õpilasi võetakse vastu alates 1. septembrist kodulehel oleva info alusel ja tunniplaanis kajastuvate tundide ajal https://spordikool.viljandi.ee/tunniplaan

Täpsem info treeneritelt: https://spordikool.viljandi.ee/treenerid

Avaldus esitada peale treeneriga kontakteerumist ja treeningutega tutvumist.

Õppetasu kuus (arvestus toimub õppeperioodil 1.september-31.mai)

Õppe-treeningrühmad (ÕT) 30 €,

ettevalmistusrühmad (E) 25 €

algettevalmistusrühmad (AE) 20 €

 

15. oktoobrini saavad lapsevanemad esitada taotluseid sügisperioodiks (september kuni detsember 2022) huvikooli õppetasust vabastuse saamiseks.

Taotluseid oodatakse kuni 15. oktoobrini 2022 läbi e-keskkonna Spoku.

Vabastust saab taotleda, kui peres õpib huvikooli(de)s või huvitegevust pakkuva(te)s eraühingu(te)s kolm või enam last, peres kasvab neli või enam last, pere saab toimetulekutoetust või kui pere kuusissetulek ühe pereliikme kohta on väiksem kui 75% kehtivast alampalgast.

Vabastust saab taotleda ühe lapse kohta ühele huviringile, väljaarvatud toimetulekutoetust saav pere, kes saab vabastust taotleda kõigi laste kõikidele huviringidele. Taotleva lapsevanema ja laste rahvastikuregistrijärgne elukoht peavad olema samad.

Hiljem kui 15. oktoobril saabunud taotluseid menetletakse jooksvalt kuupõhisel ning vabastus määratakse alates vastavast kuust kuni kevadperioodi lõpuni.

Täpsemalt saab korraga tutvuda siin:
https://www.riigiteataja.ee/akt/422122020016?leiaKehtiv

 

23.08.22

 

 

VILJANDI  SPORDIKOOLI  74. lend

LÕPUAKTUS  10. juunil 2022.a. kell 18.00

                                                                                                                                   Spordihoones, Vaksali 4

 

Eriala

 

Lõpetaja

Treener-õpetaja

Ilu- ja rühmvõimlemine

1

Kreete Kalinin

Kersti Peterson

Ilu- ja rühmvõimlemine

2

Kätlyn Silm

Kersti Peterson

Ilu- ja rühmvõimlemine

3

Carmen-Victoria Vender

Kersti Peterson

Judo

4

Eliisabet Veermets

Viljar Kannel

Kergejõustik

5

Sirli Põder

Ants Kuusik

Kergejõustik

6

Liisa Pei ps

Liina Peel

Kergejõustik

7

Kelly Heinpõld

Priit Sihver/ Tiit Aru

Käsipall

8

Carl-Alex Kukk

Marko Koks

Käsipall

9

Aleksander Pertelson

Marko Koks

Käsipall

10

Oliver Ruut

Marko Koks

Laskmine

11

Mei-Bret Isotamm

Kairi Heinsoo

Laskmine

12

Marja Kirss

Kairi Heinsoo

Lauatennis

13

Nora Rebane

Kert Villems

Maadlus

14

Rainer-Kevin Suuder

Rain Aleksandrov

Suusatamine

15

Janeli Alliksaar

Jaan Kallak

Suusatamine

16

Anna-Triin Ježova

Jaan Kallak

Suusatamine

17

Anette Peltser

Jaan Kallak

Suusatamine

18

Janel Simso

Jaan Kallak

Sõudmine

19

Hannes Arumäe

Ruth Vaar

Sõudmine

20

Mikk Karus

Ruth Vaar

Sõudmine

21

Marie Kramer

Ruth Vaar

Sõudmine

22

Rainer Oras

Ruth Vaar

Sõudmine

23

Arved Rauba

Ruth Vaar

Sõudmine

24

Mark Joakim Saaremets

Ruth Vaar

Sõudmine

25

Lore Karilaid

Robert Jürimaa

Sõudmine

26

Rasmus Räpp

Robert Jürimaa

Vibusport

27

Diana Ase jev

Aune Varik

Vibusport

28

Rimo Bachmann

Aune Varik

Vibusport

29

Uku Madison

Aune Varik

Vibusport

30

Jaan- Hendrik Pael

Aune Varik

Võrkpall

31

Kelly Metsamärt

Merle ja Margit Keerutaja

Võrkpall

32

Liisbet Pill

Merle Keerutaja

Võrkpall

33

Kaisa-Liisa Väli

Merle Keerutaja

 

23.02.22

 

Hea lapsevanem!

Kui lapsel pole võimalik treeningutes osaleda lihtsustatud garantiini tõttu või lähikontaktsena, tuleb lapsevanemal koheselt teavitada treenerit ning spordikooli õppekorraldajat e-posti aadressil spordikool@spordikool.viljandi.ee. Arveldamisel hilisemaid pretensioone ei arvestata. Muude haigestumiste ja vigastuste tõttu puudumisel alates 28 päevast on õigus saada õppetasu soodustust 50% lapsevanema avalduse alusel (määrus dokumentide all).

 

Valitsuse otsusega saavad koolilapsed ja -noored alates esmaspäevast, 24. jaanuarist lõpetada eneseisolatsiooni senise PCR-testi asemel 5. päeval tehtava antigeeni kiirtestiga. Uus kord puudutab kõiki üldharidus-, kutse- ja huvikoolide õpilasi ning noorsootööasutusi külastavaid noori, kes ei ole vaktsineeritud ega COVID-19 haigust läbi põdenud. Muudatuse eesmärk on vähendada PCR testimise koormust.

 

KULTUURIMINISTEERIUMI TÄPSUSTUS LAPSE SAATMISEL TREENINGUTELE

COVID-19 nakkusohutuse tõendamisega on üles kerkinud küsimus, kas lapsevanem peab enda nakkusohutust tõendama, kui ta viib lapse treeningule ning viibib spordihoones lühikest aega?  

Kui lapsega spordihoonesse sisenemine on vältimatu (laps on väike ja ei julge üksi minna, ei oska veel riietuda jne), siis võib lapsevanem lühikest aega (u kuni 15 min) viibida spordihoones ilma, et ta tõendaks enda nakkusohutust. Kanda tuleb maski ning hoida teiste inimestega mõistlikku vahemaad. Lapsevanem, kes ei ole oma nakkusohutust tõendanud, peab pärast lapse treeninguks ettevalmistamist (abistamine riietumisel, treeningruumi saatmine) spordihoonest lahkuma.  

Kui lapsevanem soovib spordihoonesse jääda, et lapse treeningut pealt vaadata, tunnist osa võtta või peab teda terve tunni vältel abistama, siis peab lapsevanem tõendama enda nakkusohutust. 

NB! Spordihoonete haldajatel on sellegipoolest õigus nõuda kõikidelt täiskasvanud inimestelt spordihoonesse sisenemisel COVID-19 tõendit, kuid see ei ole kohustuslik, kui lapsevanem viibib spordihoones lühikest aega ja ei võta tegevustest osa.  

Palume võimalusel last siseruumides mitte saata, et vältida ebavajalike kontaktide teket. 

 

Uued kontrollmeetmed alates 25. oktoobrist 2021 10. jaanuarini 2022

Viljandi spordihoonesse ja teistesse spordikooli kasutatavatesse spordibaasidesse võib siseneda vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud piirangutele (korraldus nr 363) - alates 12 eluaastast ainult kaitsemaskiga, mida ei saa enam asendada suu ja nina katmisega salli, krae või muuga. Väiksematele maskikohustus ei laiene. 

Loe lisaks https://www.kriis.ee/sites/default/files/kriis.ee/Korraldused/363k.pdf

Eneseisolatsiooni ja testimise korra muudatused alates 1. novemrbil 2021. Uuendatud kord puudutab kõiki üldharidus- või kutsekooli õpilasi, kes pole vaktsineeritud ega COVID-19 läbi põdenud. Kord näeb ette, et koolis või huvihariduses aset leidnud lähikontakti korral tuleb kohe pärast sellest teadasaamist jääda koju ja teha mitte varem kui kontaktist möödumise 4. päeval koroonaviiruse PCR test. PCR test tuleb teha avalikes testimiskohtades. Kui testi tulemus on negatiivne, võib õpilane jätkata nii kooliskäimist kui huviringides osalemist. Muud tegevused, kus kontrollitakse COVID-tõendit, nagu kinos, teatris, kontserdil, muuseumis, spa-s, kohvikus käimine, on 10 päeva pärast lähikontakti keelatud. COVID-19 sümptomite ilmnemisel tuleb õpilasel jääda kohe koju. 

Loe lisaks https://www.hm.ee/et/uudised/valitsus-annab-korralduse-nakkusahelate-paremaks-katkestamiseks-koolides-ja-huvihariduses

 

 

 

 

 

 

VILJANDI SPORDIKOOLI UUTE ÕPILASTE VASTUVÕTT TOIMUB KOGU ÕPPEAASTA JOOKSUL.

ENNE SISSEASTUMISAVALDUSE KIRJUTAMIST TUTVUGE ALA JA TREENERIGA.

 

AERUTAMINE Männimäe Aerutamisbaasis, Riia mnt. 93c

Treener Peeter Becker

Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

ILU- ja RÜHMVÕIMLEMINE Viljandi Spordihoones, Vaksali 4

Treener Katrin Peterson

Tüdrukud alates 6. eluaastast

Treener Kersti Peterson

Tüdrukud alates 5. eluaastast

 Treener Urve Tamm

5.-8. klassi tüdrukud

Treener Annika Karin Vahter

Tüdrukud alates 5. eluaastast

JUDO Viljandi Spordihoone judosaalis

Treener Viljar Kannel

Treener Kaire Lindepuu

Tüdrukud ja poisid alates 6. eluaastast

KERGEJÕUSTIK Viljandi Linnastaadionil

Treener Leho Estorn

Tüdrukud ja poisid alates 10. eluaastast

Treener Ants  Kuusik

Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

Treener Liina Peel

Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

Treener Priit Sihver

Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

KORVPALL Viljandi Spordihoones

Treener Rauno Tamm

Poisid alates 6. eluaastast

KÄSIPALL Viljandi Spordihoones

Treener Marko Koks

Poisid alates 6. eluaastast

LASKMINE Kaitseliidu Sakala Maleva lasketiirus, Karula tee 1

Treener Kairi Heinsoo

Tüdrukud ja poisid alates 12. eluaastast

LAUATENNIS Viljandi Spordihoones

Treenerid Kert Villems ja Rivo Saaremäe

Tüdrukud ja poisid alates 6. eluaastast

MAADLUS Viljandi maadluskeskuses, Vaksali 2, spordihoone maadlussaal

Treenerid Rain Aleksandrov ja Ahto Raska

Tüdrukud ja poisid alates 6. eluaastast

SUUSATAMINE Suusabaasis, Ranna pst. 6

Treener Jaan Kallak

Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

Treener Eve Tammemäe

Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

AKADEEMILINE SÕUDMINE Viljandi sõudeellingus, Ranna pst 13

Treener Ruth Vaar

Tüdrukud ja poisid alates 10. eluaastast

Treener Robert Jürimaa

Tüdrukud ja poisid alates 8. eluaastast

VIBU Kaare Kooli spordiväljakul, Kesk-Kaare 17

Treenerid Aune Varik ja Tõnu Varik

Tüdrukud ja poisid alates 7. eluaastast

VÕRKPALL Viljandi Spordihoones

Treener Merle Keerutaja

Treener Margit Keerutaja

2010.a. ja hiljem sündinud tüdrukud.

Treenerid Tauno Lipp ja Jarek Tigane

Alates 7.aastased poisid

ALGETTEVAMISTUS Viljandi Spordihoones

(pallimängud, liikumismängud, akrobaatika)

Treener Urve Tamm

Poisid ja tüdrukud vanuses 5-8 a.

 

 

Õppemaks 25 eurot kuus, algettevalmistusrühmal 20 eurot kuus.

Tasuline õppeperiood 1. september- 31. mai.

 

8.10.21

Viljandi Spordikool 70 4/4

Käsipall, võimlemine, maadlus 

Viljandi Spordikool 70 3/4

Vibulaskmine, suusatamine, lauatennis

Viljandi Spordikool 70 2/4

Kergejõustik, judo, aerutamine

Viljandi Spordikool 70 1/4

Korvpall, laskmine, sõudmine, võrkpall